STARK-POL Sp. z o.o. działa na rynku od roku 2001, początkowo jako firma projektowo - konsultingowa; dziś również wykonawcza.

Wstępnym kierunkiem działalności był obszar w zakresie elektrycznym oraz elektroenergetycznym - począwszy od instalacji wewnętrznych w obiektach kubaturowych, poprzez zewnętrzne sieci kablowe i napowietrzne 0,4/15,75 kV, jak również stacje transformatorowe.

Głównymi odbiorcami naszych usług są kontrahenci instytucjonalni, sporadycznie osoby fizyczne; zazwyczaj realizowane są zadania wielopłaszczyznowe, wymagające koordynacji międzybranżowej.

Wraz z rozwojem działalności projektowej realizujemy coraz częściej również tematy z zakresu szeroko rozumianej teletechniki, obecnie bardzo często wykonywujemy kompleksowe usługi projektowo - wykonawcze, także świadczymy usługi ograniczone do nadzorów autorskich, inwestorskich oraz prowadzimy inwestycje z poziomu kierownika robót, kierownika budowy czy zarządzającego kontraktem.

Nasza kadra techniczna posiada wymagane prawem uprawnienia oraz niezbędne doświadczenie i przygotowanie zawodowe.

Strona NIE jest przeznaczona do otwierania w przeglądrkach firmy Microsoft.